Аналіз роботи школи за 2016-2017 навчальний рік

Опубліковано: П'ятниця, 23 червня 2017

Діяльність Комишанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №26 протягом 2016/2017 навчального року спрямовувалась на реалізацію державної політики в галузі освіти та завдань, визначених рішенням серпневої конференції педагогічних працівників 2016 року і наказу управління освіти від 05.09.2016 року № 298 «Про підсумки роботи освітньої галузі міста у 2015/2016 н.р. та завдання на 2016/2017 н.р.», спрямованими на підвищення якості навчальних послуг, на результативну систему підготовки до ЗНО, на створення відповідних умов для профільного навчання, для забезпечення якісної освіти для дітей з особливими потребами (інклюзивне навчання ) та учнями, які не можуть навчатися за денною формою (вечірні класи).

Розв’язання проблем і завдань школи, визначених педагогічним колективом на 2016-2017 н.р., дозволило досягти певних результатів у навчально-виховній та позакласній діяльності. Школа стала учасником швейцарсько-українського проекту «Громадянські компетентності в Україні.DOCCU». Згідно Положення про державну атестацію навчальних закладів школа успішно пройшла державну атестацію (Наказ управління освіти Херсонської міської ради від 24 березня 2017 року №69 від 18.02.2016 «Про проведення державної атестації Комишанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №26 Херсонської міської ради). У загальному рейтингу шкіл за результатами діяльності освітніх установ міста школа другий рік поспіль нагороджена грамотою управління освіти за високу результативність участі учнів у ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад. Для задоволення освітніх потреб у 2016/2017 навчальному році функціонувало 31 клас (26 класів- денної форми навчання, 5 вечірніх класів), здобували освіту 824 учні (проти 815- у 2015-2016). Школа забезпечує доступну та якісну освіту для дітей з особливими потребами (4 дитини-інваліди) - функціонують 2 інклюзивних класи (4 і 1 клас), у яких навчаються діти з порушеннями опорно-рухового апарату та іншими нозологіями. Дані класи забезпечені реабілітаційною технікою: бігова доріжка та велотренажер, що в комплексі із соціально-психологічною корекційною роботою дає можливість дітям-інвалідам мати позитивну динаміку розвитку та високі результати в навчанні, класах запроваджено 2 штатні одиниці асистента вчителя.

Забезпечено конституційне право та державні гарантії учнів на базову середню освіту: 47 учнів закінчили 9 клас і отримали свідоцтва про базову середню освіту, з них 4 учні: Гусаченко Сергій, Карпенко Марія, Тарнавська Катерина, Яроцька Дар`я отримали свідоцтва з відзнакою. 56 випускників старшої школи отримали атестати про повну загальну середню освіту.

Закінчило навчальний рік 685 учнів денної школи, з них 65 (проти 51 в 2015/2016) - із високим рівнем навчальних досягнень, 198 (проти 205 відповідно) із достатнім рівнем, що становить 44%, 341 (проти 313 відповідно) – із середнім рівнем, 5 (проти 23) - з початковим. Результативність школи визначається за рівнем навчальних досягнень учнів: моніторинг якості навчальних досягнень учнів за 3 останні роки свідчить, що цей показник є стабільним - 44%, тобто немає тенденції до зростання, що свідчить про невисоку мотивацію учнів до навчання та неувагу вчителів до учнів, які мають середній рівень з одного або двох предметів, дане питання повинно бути на суворому контролі учбової частини: вивчена система роботи вчителів, їх вимоги до учнів і знання норм оцінювання навчальних досягнень.

Показник якості навчальних досягнень учнів 2-4 класів становить 62% (проти 59% у 2015/2016 ): відповідно у 2 класах -71% , у 3 класах - 53% у 4 класах - 63%

Серед 5-9 класів кращі результати від 43% до56% 5Б, 8Б класи. в 10-11 класах – показник навчальних досягнень на високому та достатньому рівнях становить 37% (проти 42 % у 2015/2016).

Рівень якості засвоєння навчальних предметів інваріантної складової підвищився незначно від 1% до 5% у порівнянні з минулим роком з 7 предметів: української мови та літератури, англійської мови, математика, фізики, географія, інформатики, всесвітня історія.

Відбулося суттєве оновлення змісту, форм навчання учнів 1-4 класів відповідно до вимог Державних стандартів початкової освіти. Результати ДПА за курс початкової школи в 4-х класах свідчать про високий рівень навчальних компетенцій учнів першого ступеня з читання -94%, математики 76%, але знизився у порівнянні з минулим роком з української мови -75%, що свідчить про недостатню індивідуальну роботу з учнями, які навчаються на середньому рівні.

Якісний показник результатів ДПА в 9 класах вище від річних на 2% з української мови, математики та історії України, і взагалі підтверджує рівень навчальних досягнень учнів за рік. Учні 11-12 класів проходили ДПА у формі зовнішнього незалежного оцінювання з трьох предметів, один з яких обирали. Результати показали належний рівень підготовки випускників 11класу і підтвердження річних досягнень з української мови - якісний показник 43% (вчитель Бабчук С.М.), біології - 70 %(вчитель Копайгора В.О), географії-40% (вчитель Мироненко О.Д). Низький рівень навчальних компетентностей у порівнянні з річним оцінюванням з історії, математики, фізики, англійської мови. Головним виміром рівня навчальних досягнень учнів-випускників є ЗНО. У цьому році середній бал із 7 обраних предметів на ЗНО в нашій школі становить 5,9 (нижче ніж у минулому році на 0,3 бали), або відповідає середньому рівню 130,5 (проти - 138,5 балів у 2015/2016) Не склали ЗНО з різних предметів 4 учні: українська мова - 1, історія України - 1, математика - 1, англійська мова - 1). З 3-х випускників 12 класу, які виявили бажання складати ДПА у формі ЗНО, не склали тести з української мови - 3, з математики – 1. Дані результати вкрай незадовільні і мають бути глибоко проаналізовані і поставлені на контроль.

Упродовж навчального року освітньо-виховний процес у Комишанській загальноосвітній школі забезпечували 48 педагогічних працівників. Професіоналізму педагогів сприяє їх системна робота щодо підвищення фахової майстерності, про що свідчать результати атестації педагогів. У 2016/2017 навчальному році у закладі атестувалось 10 педагогічних працівників. Із них 4 – підтвердили раніше присвоєні кваліфікаційні категорії, 6 – підвищили свій професійний рівень. За результатами атестації присвоєно кваліфікаційні категорії: «спеціаліст вищої категорії» - 2 педагога, «спеціаліст I категорії» - 2, «спеціаліст II категорії» - 2.

Особлива увага впродовж останніх років приділяється участі педагогів у професійних конкурсах. У конкурсі «Учитель року – 2017» в номінаціях: «Початкові класи», «Біологія», «Інформатика» 2 вчителя школи Піскун Ю.О. і Онопрієнко І.П. стали лауреатами конкурсу, а вчитель Ясак Ю.В. у номінації «Інформатика» стала переможцем конкурсу. Вчитель музики Знахаренко О.І. увійшов до складу журі конкурсу в номінації «Вчитель музики».

Навчально-методична робота сприяла удосконаленню роботи з педагогічними кадрами і здійснювалася згідно з річним планом закладу та була спрямована на підвищення фахового рівня вчителів, їхньої готовності до інноваційної діяльності, підвищення рівня методичної роботи, посилення самостійної роботи вихованців із метою створення необхідних умов для всебічного розвитку учнів, збереження та зміцнення їхнього здоров’я та соціальної адаптації. З цією метою на базі закладу проводилися майстер-класи та семінари з питань «Хмарні технології в дистанційному середовищі», вчителі ділилися набутим досвідом на Всеукраїнських конференціях та забезпечували видавничу діяльність з даного питання.

З метою забезпечення підтримки обдарованих дітей, на виконання шкільної програми по роботі з обдарованою молоддю учителі залучають вихованців до наукової роботи та поглибленого вивчення предметів у позаурочний час. Результатом такої роботи є участь і перемоги 20 учнів у Всеукраїнських олімпіадах ІІ та ІІІ етапів з української мови, математики, біології, інформатики, історії, трудового навчання. Це вихованці вчителів: Бабчук С.М., Батіч О.М., Коваль Л.І., Коршун Р.О., Копайгори В.О., Федченко С.М., Іларіохіної О.В. Перемоги у захисті науково-дослідних робіт у МАН: Тарнавська Катерина – 9 клас (біологія ,вчитель Коршун Р.О.) Южакова Тетяна (зарубіжна література, вчитель Ладушина Л.М.), у Всеукраїнському мовно-літературному конкурсі ім.Т.Шевченко: Житняковська - 5 клас (вчитель Куліш О.П.)

Важливим фактором успішної соціалізації учнів є інформатизація навчально-виховного процесу, з цією метою у школі продовжується процес комп`ютеризації предметних кабінетів - 15, забезпечено мультимедійними системами 12 кабінетів, комп’ютеризовано бібліотеку (4 комп’ютери+ мультимедіа).

Створене інформаційне середовище у навчальному закладі впливає на менталітет учня при формуванні себе як особистості, сприяє творчим здібностям учнів, які разом з вчителями створюють електронні підручники, беруть участь у різних конкурсах і олімпіадах, що сприяє ефективній соціалізації випускників до життя в умовах інформаційного суспільства. Про результативність інформатизації навчально-виховного процесу і обраного інформаційно-технологічного профілю свідчать перемоги в конкурсі користувачів ПК, у ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад.

Бібліотека є інформаційним центром закладу, завданням якого є не тільки забезпечення освітнього процесу інформаційними ресурсами на різних носіях, як книжкові видання, так і електронні, а і виховання в учнів інформаційної культури – сталого прагнення до пошуку інформації, свідомого добору джерел. З цією метою бібліотека комп`ютеризована: в наявності - 4 комп`ютери підключені до мережі Інтернет, але книга –найавторитетніше джерело інформації: бібліотечний фонд шкільної бібліотеки становить 9501 примірників, підручників 10763 примірників, періодики – 15 найменувань. На даний момент учні школи 100% забезпечені підручниками, окрім учнів 9 класів та тільки на 75% забезпечені підручниками учні 4,7 класів. Шкільна бібліотека є опорною в районі з питань «Основи медіаосвіти: бібліотечна складова».

Згідно основних завдань, визначених перед освітою, головне завдання виховної роботи є національно-патріотичне виховання.

Велика увага приділяється адміністрацією та колективом закладу позаурочній діяльності дітей та розвитку їх творчих здібностей. Для цього на базі школи організовано роботу 23 безкоштовних різнопрофільних гуртків та секцій, до викладання в яких залучені вчителі школи та керівники гуртків позашкільних навчальних закладів. До гуртків залучено 535 дітей, що становить 78% від загальної кількості дітей закладу У 2016-2017 навчальному році в ЗОШ №26 організовано роботу 19 гуртків (у порівнянні з 2015-2016 роком - 16, у 2014-2015 – 15).

Найбільшою популярністю в учнів користуються такі гуртки: театральний «Сузір’я» та екологічний театр «Планета» (керівник гуртків Надточій Т.І.). Вихованці екологічного театру «Планета» 6 років поспіль є переможцями у міських та обласних етапах Всеукраїнського конкурсу екологічних театрів та агітбригад «Земля – наш спільний дім». Учасники театрального гуртка «Сузір’я» є постійними переможцями міського фестивалю дитячих театральних колективів «Театральна весна».

Формуванню активної життєвої позиції підлітків, залученню їх до участі у громадському житті сприяє діяльність у закладі органу учнівського самоврядування під назвою «Місто дорослих дітей».

У цьому навчальному році учнівське самоврядування взяло участь у 17 конкурсах національно - патріотичного та екологічного спрямування, у 10 отримало перемогу, серед них ІІІ місце за проект «Куточок нашої мрії», ІІ місце за випуск шкільної газети «Я і Ти», ІІІ місце у міському конкурсі проектів «Створи улюблений куточок зеленої зони для відпочинку в школі», ІІ місце у ІІ відбірковому турі конкурсу «Я – шкільний лідер, за мною майбутнє», ІІ місце у ІІ турі міської інтелектуальної гри «Ерудит – молодша ліга», І місце у конкурсі відеороликів «Один день життя шкільного парламенту», І місце у міському конкурсі «Місцеве самоврядування очима учнівської молоді» у номінації «Краща письмова робота на тему «Ми знаємо, як це зробити.

Калейдоскоп участі гуртківців школи в змаганнях міського і обласного рівнів дуже різноманітний:

Рік

Районні

Міські

Обласні

Всеукраїнські

Усього

 

участь

перемога

участь

перемога

участь

перемога

участь

перемога

 

2014-2015

2

7

25

21

7

7

3

2

74

2015-2016

3

8

47

26

4

2

5

-

95

2016-2017

4

7

43

34

7

8

2

1

106

Найвагоміші перемоги такі: Бухтєєва Наталя – І місце у міському конкурсі «Херсонщина пам’ятає…», ІІ місце – змагання з морського багатоборства, І місце –змагання з черлідінгу, шкільний театр «Сузір’я» посів І місце у районному етапі та ІІІ місце в міському етапі у фестивалі дитячих театральних колективів «Театральна весна -2017». На міську виставку декоративно-прикладного мистецтва «Творчість. Фантазія. Мистецтво» було подано 13 робіт від закладу і отримано 7 перемог, 3 перемоги на обласній виставці. В обласному конкурсі-виставці новорічних та різдвяних композицій «Альтернативна ялинка» отримали 2 перемоги. Протягом 2016/17 навчального року із 24 запланованих міських заходів з екологічного напряму позашкільної освіти взято участь у 17, у 12 – отримано перемогу (у порівнянні з минулим роком - 8 перемог). Учасники гуртка технічного моделювання мають 3 перемоги на міському рівні: І місце - 2, ІІІ місце –обласному (І місце, ІІ місце, ІІІ місце) та участь у всеукраїнському етапі Всеукраїнської виставки технічної творчості учнівської молоді. «Наш пошук і творчість, тобі, Україно». Члени гуртка «Виготовлення сувенірів» посіли ІІ місце у міському конкурсі «Технологія конструювання і моделювання одягу -2017».

Учні закладу у конкурсі користувачів персональним комп’ютером отримали перемогу – ІІ місце.

Учні молодшого шкільного віку були залучені до участі в змаганнях із початкового технічного моделювання і посіли І місце.

У червні-серпні наша школа працює в оздоровчому режимі. 71% дітей школи були оздоровлені у 2017 році(у 2016-70%).

Оздоровчий напрямок роботи став одним із найважливіших складових діяльності школи: 99% учнів школи охоплені всіма видами харчування, 100% учнів школи пройшли медичні огляди, результати яких доведені до відома батьків. Формуванню здорового способу життя сприяє проведенню щорічно заходів «Молодь обирає здоров’я» спільно із селищною радою.

При плануванні роботи закладу на рік враховано усі напрямки виховної роботи, які є пріоритетними : виховання ціннісного ставлення до здоров’я, превентивне виховання, розвиток індивідуальних творчих здібностей учнів. Результат роботи з даних питань свідчить, що у закладі немає учнів, які стоять на обліку в кримінальній міліції і схильних до правопорушень: цьому сприяв постійний контроль за пропусками занять учнів, рейди-перевірки учнів, які стоять на внутрішкільному обліку та опинилися в скрутних життєвих умовах на дому (за рік відвідано 16 сімей) , профілактичні заходи, які проводять психолог і соціальний педагог, залучення учнів до позакласної та гурткової роботи.

Щорічно об’єднують усю шкільну громаду традиційні заходи до Дня селища, Дня Перемоги, акції по благоустрою, заходи до 200-річчя Шевченка, а також благодійні акції: «Комишанський ярмарок», допомога батальону «Херсон», де служать наші колишні випускники – учасники АТО. Улітку робота у шкільному саду об’єднує учительський і учнівський колективи.

За минулий рік проводилася кропітка робота всього колективу по профілактиці травматизму під час навчально-виховного процесу: проводилися інструктажі, тренінги , зустрічі з лікарями, працівниками ДАЇ. За вересень-грудень 2016 року та січень-червень 2017 року було травмовано у побуті 32 дитини, під час навчально-виховного процесу -1. Аналіз даних свідчить про необхідність профілактичної роботи з питань безпеки у побуті із залученням батьків.

Колектив школи працює над створенням умов для успішного здійснення навчально-виховного процесу і упродовж року завдяки позитивній динаміці фінансування галузі освіти оновлена комп’ютерна техніка у кабінетах та бібліотеці, встановлено дитячий та спортивний майданчики, розпочато реконструкцію добудову корпусу початкової школи.

Виходячи з вищезазначеного, враховуючи всі аспекти реформування системи освіти, основними завданнями школи є:

 1. Забезпечити якість навчальних послуг в умовах впровадження нових Державних стандартів і програм:
  • Забезпечити реалізацію проекту «Формула успішного проходження ЗНО».
  • Організувати співпрацю вчителів з науковцями з питань залучення дітей до науково-дослідницьких робіт.
  • Створити відповідні умови для навчання і виховання дітей з ООП: інклюзивні та спеціальні класи.
  • Забезпечити модернізацію навчального процесу на засадах реалізації проекту «Хмарні технології. Дистанційне навчання».
 2. У виховній роботі:

2.1. Забезпечити пріоритетність та змістовність національно-патріотичного виховання дітей.

 • Урізноманітнити та оновити зміст роботи з превентивного та правового виховання.
 • Продовжити дієву роботу органу учнівського врядування «Місто дорослих дітей»
 1. У матеріально-технічному оснащенні та модернізації:

3.1. Розробити проект «Ремонт харчоблоку та їдальні».

3.2. Продовжувати реалізацію енергозбережувальних заходів: утеплення фасаду початкової школи, заміна котлів дахової котельні, ремонт покрівлі корпусу початкової школи.

3.3.Придбати спеціальні засоби корекції, обладнання для роботи з дітьми з ООП.

4.Забезпечити висвітлення діяльності навчального закладу на сайті школи.

5.Долучитися до системи «Відкриті бюджети навчальних закладів»

Перегляди: 145