Аналіз роботи школи за 2017/2018 навчальний рік та завдання на 2018/2019

Опубліковано: Понеділок, 03 вересня 2018

Діяльність педагогічного колективу Комишанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів№26 протягом 2017/18 навчального року на етапі реформування системи освіти спрямовувалась на реалізацію державної політики в освітній галузі (Закон України «Про освіту», Концепція Нової української школи), програми розвитку освіти міста та завдань, визначених рішенням серпневої конференції педагогічних працівників 2017 року і завдань, визначених рішенням педагогічної ради закладу від 30.08.2017 протокол №8, спрямованими на підвищення якості освітнього процесу і його перебудову відповідно до нового Закону про освіту, на результативну систему підготовки до ЗНО, на створення відповідних умов для Нової української школи, для забезпечення якісної освіти для дітей з особливими освітніми потребами та на модернізацію освітнього процесу на засадах реалізації проекту «Хмарні технології. Дистанційне навчання»

Школа за звітній період стала учасником освітянського форуму «Інноваційний розвиток освіти і науки України», колектив продовжував працювати над розвитком громадянських компетентностей в рамках швейцарсько-українського проекту «DOCCU. Громадянські компетентності в Україні». Педагоги школи пройшли спеціалізований тренінг для працівників освітньої сфери «Інклюзивний простір. Практичний простір.» за підтримки благодійного фонду Порошенка. Забезпечено навчання учителів за програмою Нової української школи. У загальному рейтингу шкіл за результатами діяльності освітніх установ міста з обдарованою молоддю школа третій рік поспіль відзначена грамотою управління освіти за високу результативність участі учнів у ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад.

Згідно затвердженої мережі для задоволення освітніх потреб у 2017/2018 навчальному році функціонувало 30 класів (26 класів - денної форми навчання, 4 вечірніх класи), здобували освіту 824 учні (у 2016/2017 теж 824). Школа забезпечує доступну та якісну освіту для дітей з особливими освітніми потребами – організоване навчання 3 інклюзивних класів (1,2 і 5 клас), в яких навчаються діти з порушеннями опорно-рухового апарату та іншими нозологіями. Забезпечена матеріально-технічна база даних кабінетів та корекційно-розвиткові заняття за рахунок інклюзивної субвенції дають можливість дітям–інвалідам мати позитивну динаміку розвитку та високі результати в навчанні, в класах запроваджено 3 штатні одиниці асистента вчителя. 6 дітей навчалися за індивідуальною формою. 105 осіб були охоплені навчанням у вечірніх класах.

У 2017/2018 році забезпечено конституційне право та державні гарантії учнів на базову середню освіту: 72 учні закінчили 9 клас і отримали свідоцтва про базову середню освіту. 52 випускники старшої школи отримали атестати про повну загальну середню освіту.

Структура навчального року згідно навчального плану будувалася за семестрами. Протягом року пропущені 8 днів у зв’язку з карантином на грип (наказ №61 від 26.02.2018), але виконання програмового матеріалу забезпечено повністю

Закінчило навчальний рік 713 учнів денної школи та 106 – вечірньої, з них 69 (проти 60 в 2016/2017) - із високим рівнем навчальних досягнень, 211( проти 205 відповідно)із достатнім рівнем, що становить 44,5%, 348 (проти 313 відповідно ) – із середнім рівнем, 3 (проти 23) - з початковим. Моніторинг якості навчальних досягнень учнів за 3 останні роки свідчить, що цей показник є стабільним (44%) і має тенденцію до зростання у 2017/2018 році - 44,6%, цьому сприяє сучасна організація освітнього процесу, а саме: уміла організація пошукової, дослідницької діяльності здобувачів освіти, спрямованої на розкриття творчого потенціалу кожної дитини.

Показник якості навчальних досягнень учнів 2-4 класів становить 62% (62% у 2016/2017): відповідно у 2 класах -67% , у 3 класах - 66%, у 4 класах - 58%

У 5-9 класах кращі результати у 5Б- 59%, 7Б -46%, 9Б- 59%, в 10-11 класах –показник навчальних досягнень на високому та достатньому рівнях становить 37% ( проти 39 % у 2016/201.)

Рівень якості засвоєння навчальних предметів інваріантної складової значно підвищився з історії України на 14%, від 3% до 4% у порівнянні з минулим роком з української мови та літератури, англійської мови, екології і основ здоров’я, від 5% до 6% з геометрії, алгебри, образотворчого мистецтва. На 1-2% знизився рівень з біології, географії, хімії. Дані результати мають бути проаналізовані на засіданнях методичних об’єднань.

Відбулося суттєве оновлення змісту, форм навчання учнів 1-4 класів відповідно до вимог Державних стандартів початкової освіти. Результати ДПА за курс початкової школи в 4-х класах свідчать про високий рівень навчальних компетенцій учнів першого ступеня з математики, української мови і становить 76% (проти 75% у 2016/2017)

Якісний показник результатів ДПА в 9 класах вище від річних на 2% з української літератури, результати з математики підтверджують рівень навчальних досягнень учнів за рік, а з української мови нижчі на 3% від річних. Учні 11-12 класів проходили ДПА у формі зовнішнього незалежного оцінювання з трьох предметів, один з яких обирали. Результати показали належний рівень підготовки випускників 11класу і підтвердження річних досягнень з української мови, якісний показник яких становить 40% (вчитель Степанова Т.Г.), з історіїї України - 64% (вчитель Ісаєнко С.Ю.), з англійської мови -75%. Низький рівень навчальних компетентностей у порівнянні з річним оцінюванням з математики, фізики, біології.

Головним виміром рівня навчальних досягнень учнів-випускників є ЗНО. У цьому році середній бал із 7 обраних предметів на ЗНО в нашій школі становить 6,0 (відповідно у минулому році 5.9 бал), або відповідає середньому рівню 131,06 (проти - 130,5 балів у 2016/2017.) Підвищили тестовий бал випускники у порівнянні з минулим роком з української мови на 7,9 балів (139,6 проти 131,7), з історії України на 7,9 (134,3 проти 126,4), з англійської мови на 12,9 (136,5 проти 123,6), але суттєво знизився тестовий бал з біології на 22,6 (129,3 проти 151,8), з географії на 12,6 балів (117,6 проти 130,2). У рейтингу навчальних закладів міста школа на 35 позиції. Рейтинговий бал був розрахований на підставі середнього значення балів ЗНО, отриманих учасниками тестування з усіх предметів ЗНО та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками. У рейтингу шкіл України школа – 4881. Не склали ЗНО з різних предметів 8 учнів: українська мова-1, історія України-2, математика- 5, як результат слабої базової основи та послабленого контролю за станом викладання у старшій школі, відсутність моніторингу і аналізу якості навчальних досягнень учнів навчальною частиною. Випускники 12 класу не виявили бажання складати ДПА у формі ЗНО, тому що не мали намірів вступати до вищих навчальних закладів і проходили ДПА у навчальному закладі з української мови, математики і історії України, результати якої відповідають річному оцінюванню. Середній рівень навчальних досягнень у 12 класі становить з української мови -100%, математики -92%, історії України - 89% .

Упродовж навчального року освітній процес у Комишанській загальноосвітній школі забезпечували 52 педагогічних працівника. Професіоналізму педагогів сприяє їх системна робота щодо підвищення фахової майстерності, про що свідчать результати атестації педагогів. У 2017/2018 навчальному році у закладі атестувалось 5 педагогічних працівників. За результатами атестації встановлено кваліфікаційні категорії: «спеціаліст вищої категорії» - 1 педагог, підтверджено «спеціаліст вищої категорії» і присвоєне звання «старший учитель» -1, «спеціаліст I категорії» - 3. 62% педагогів вчителі першої та вищої категорії, 30% - мають педагогічні звання. У 2017/2018 навчальному році 8 вчителів закладу є членами журі міських і обласних конкурсів, олімпіад. 3 учителя – члени комісії по перевірці робіт зовнішнього незалежного тестування. Вчителі Федченко С.М., Тарловський В.О на сторінках наукового видання «Освітяни та науковці України» ділилися досвідом роботи з питання «Розвиток предметних компетентностей учнів на уроках фізики та інформатики засобами дистанційного навчання». Вчитель Южакова С.М. в межах Всеукраїнської волонтерської акції до 100-річчя Національної академії наук України брала участь в упорядкуванні Архівної лексичної картотеки Інституту Української мови, а саме: репресованого «Російсько-українського словника» Української академії наук за ред. академіків А.Ю. Кримського та С.О. Єфремова (1924-1933)

Методична робота в школі забезпечувалася шляхом проведення низки заходів, що давали змогу впроваджувати наукові дослідження, інноваційні ідеї в педагогічну діяльність учителів, вивчати і поширювати педагогічний досвід. На базі закладу проводилися майстер-класи для вчителів міста і області з питань «Розвиток компетентностей у галузі природничих наук, техніки і технологій засобами STEM освіти». Методична робота у школі здійснювалася в межах реалізації обласної проблеми «Соціалізація дітей та учнівської молоді у сучасному освітньому просторі». Протягом року в школі діяла методична рада, до якої увійшли керівники методичних об’єднань. Методична рада працювала за планом, де розглядалися питання щодо інструктивно-методичних рекомендацій у викладанні предметів, про проведення олімпіад і конкурсів, про вивчення стану викладання предметів згідно плану внутрішкільного контролю, про роботу з обдарованими дітьми та залучення їх до науково-дослідницьких робіт та інші.

У закладі створені відповідні умови для розвитку творчої обдарованості учнів. З метою забезпечення підтримки обдарованих дітей, на виконання шкільної програми «Обдарованість» учителі залучають вихованців до наукової роботи та поглибленого вивчення предметів у позаурочний час. Результатом такої роботи є участь і перемоги 26 учнів (проти 20 у 2016/2017 році) у Всеукраїнських олімпіадах ІІ та ІІІ етапів з української мови, математики, біології, інформатики, історії, трудового навчання, хімії, географії. Це вихованці вчителів: Бабчук С.М., Батич О.М., Ісаєнко С.Ю., Коваль Л.І., Коршун Р.О., Федченко С.М., Ясак Ю.В., Ілларіохіної О.В., Онопрієнко І.П., Мироненко О.Д. Перемоги учениці 10 класу Карпінець Ані у захисті науково-дослідних робіт Малої академії наук І-ІІ етапів з російської мови (вчитель Чорноус Н.С.) Перемоги у Всеукраїнському мовно-літературному конкурсі ім.Т.Шевченко: Яроцька Дар’я, Яворська Марія (вчитель Бабчук С.М.), Слючарчук Вероніка (вчитель Степанова Т.Г.).

Створене інформаційне середовище у навчальному закладі впливає на менталітет учня при формуванні себе як особистості, сприяє творчим здібностям учнів, які разом з вчителями створюють електронні підручники, беруть участь у різних конкурсах і олімпіадах, що сприяє ефективній соціалізації випускників до життя в умовах інформаційного суспільства. Про результативность інформатизації навчально-виховного процесу і обраного інформаційно-технологічного профілю свідчать перемоги в конкурсі користувачів ПК – Мінєєв Микита - 11 клас, у ІІ та ІІІ етапі Всеукраїнських олімпіад Яроцька Дарина, Гусаченко Сергій – 10 клас, Малихін Денис - 11 клас (вчителі Ясак Ю.В., Федченко С.М.)

Шкільна бібліотека – обов’язковий структурний підрозділ навчального закладу, що здійснює інформаційне, культурно-просвітницьке забезпечення навчально-виховного процесу як в урочний так і позаурочний час. Робота шкільної бібліотеки полягає в забезпеченні умов для якісної навчально-пізнавальної діяльності учнів і плідної діяльності педагогів. З цією метою бібліотека комп`ютеризована: в наявності - 4 комп`ютери підключені до мережі Інтернет, має абонемент, поєднаний з читальним залом, а також книгосховище з належними умовами зберігання книг, має свою сторінку на сайті школи http://www.sch-26.ks.ua/ та блог «Читай-ка» Комишанської ЗОШ №26 https://chitaika26.blogspot.com

Основний фонд бібліотеки складає - 7212 книг, фонд підручників - 12424 документів. Протягом року поповнення бібліотечних фондів здійснювалось за рахунок бюджетних та позабюджетних коштів. За бюджетні кошти надійшло 37 примірників на суму 633,94 грн., підручників (9 клас) у кількості 1396 примірників на суму 48848,75грн., 7 класів - 45примірників на суму -5235,75грн. За позабюджетні кошти -94 книги на суму – 2940грн. За рахунок благодійних коштів бібліотека підписала 15 періодичних видань: 9 журналів та 6 газет на суму 7500 грн.

Основні показники 2017-2018н.р.

 

Читачів

762

Відвідувань

4633

Книговидача

12925

Забезпеченість підручниками

учнів школи у 2017- 2018н.р.

Клас

Забезпечення підручниками %

1

100

2

100

3

100

4

75

5

100

6

100

7

75

8

100

9

100

10

100

11

100

1) 1,2, 3,5,6,8,9,10,11 класи забезпечені підручниками на 100 %

2) 4 та 7 клас – 75%

Отже нерозв’язаною залишається проблема щодо комплектування бібліотеки: відсутнє поповнення фонду художньої літератури за рахунок державних коштів. Недостатня комплектація бібліотеки підручниками для учнів 4, 7 класів.

З метою популяризації літератури, більш повного розкриття бібліотечного фонду, розвитку творчих здібностей учнів на базі бібліотеки проведено медіа-уроки: краєзнавчий тур – 7 класи , бібліотечний урок у 9 класі АСОД « Розумним бути модно», інформаційно–бібліографічний фреш- коктейль « Пригоди на абонементі», гра-квест для учнів 2-х класів , медіа – уроки до тижня безпечного інтернету .

Учні школи брали активну участь у міських та обласних конкурсах, а саме: за перемогу у Обласному інтелектуальному турнірі «Ігри патріотів Херсонщини» (міський тур) у Житняковської Валерії учениці 6-Б класу – диплом ІІІ ступеня, перемога в ІV обласному фестивалі виконавської майстерності «Поетичний камертон Ліни Костенко: патріотичні лейтмотиви» у Гринчука Романа, учня 11 класу.

Відповідно до єдиного координаційного плану роботи з Комишанською філією центральної міської бібліотеки були проведені заняття з формування інформаційної культури в учнів школи та спільні заходи до тижня безпечного інтернету.

У 2017/2018 навчальному році виховна робота проводилася згідно з річним планом роботи школи і була спрямована на формування духовно зрілої особистості, формування громадянської активності та національної свідомості.

Виконання завдань і реалізація основних заходів виховної роботи в закладі протягом навчального року здійснювалися за основними напрямками: національно-патріотичне виховання; фізкультурно-оздоровчий напрям; екологічний напрям; художньо-естетичний напрям; науково-технічний напрям; туристично-краєзнавчий напрям; правове виховання. Пріоритетом визначено національно-патріотичне виховання дітей та учнівської молоді.

З метою створення сприятливого середовища для навчання і виховання, виявлення інтересів та нахилів дітей у школі організовано роботу 24 різнопрофільних гуртків та секцій, до викладання яких залучені вчителі школи та керівники гуртків позашкільних навчальних закладів, які відвідує 569 дітей (79% від загальної кількості учнів) . У порівнянні з 2016-2017 роком працювало 23 гуртки, 535 дітей (78%). Калейдоскоп участі гуртківців школи в змаганнях районного, міського і обласного рівнів дуже різноманітний. Серед 120 конкурсів, у яких брали учні гуртківці, 65 перемог, що становить 54%.

Найбільшою популярністю в учнів користуються такі гуртки: театральний «Сузір’я» (керівник Надточій Т.І.), екологічний театр «Планета» (керівник Надточій Т.І.), гурток «Виготовлення сувенірів» (керівник Ілларіохіна О.В.)

Як результат, вихованці екологічного театру «Планета» 7 років поспіль є переможцями у міських та обласних етапах Всеукраїнського конкурсу екологічних театрів та агітбригад «Земля – наш спільний дім». Цього року - учасники всеукраїнського етапу. Свій виступ представляли в Києві. Отримали нагороду Диплом переможця Всеукраїнського конкурсу «Земля наш спільний дім» у номінації «Найкраще висвітлення різнопланових аспектів екології».

Учасники театрального гуртка «Сузір’я» є постійними переможцями міського фестивалю дитячих театральних колективів «Театральна весна». Цього року – І місце і нагорода – безкоштовні квитки на перегляд вистави «Маски».

Результативність роботи гуртка «Виготовлення сувенірів» (обласний конкурс-виставка новорічних та різдвяних композицій «Альтернативна ялинка»: 5 учасників – 5 перемог; перемога в обласному етапі «Космічні фантазії» (І і ІІ місця), обласна виставка-конкурс «Творчість. Фантазія. Мистецтво» (І і ІІІ місце).

Другий рік поспіль І місце в міському етапі Всеукраїнської трудової акції «Плекаємо сад» (керівник гуртка «Юні садівники» Коршун Р.О.) та І місце в міському етапі Всеукраїнської трудової акції «Парад квітів біля школи» (керівник гуртка «Юний квітник» Онопрієнко І.П.).

Школа - територія добра. Людська біль не буває чужою, тому продовжує свою роботу волонтерський загін «Надія» (куратор класний керівник 11 класу Кудрявченко І.В.). Це дієва допомога людям похилого віку та ветеранам; поздоровлення з новорічними святами літніх людей та інвалідів; участь у благодійних акціях (Комишанський благодійний ярмарок у рамках 222-ї річниці Дня народження селища Комишани – зібрані кошти перераховані для учениці 2-А класу Крижановській Вероніці на операцію, збір коштів на лікування Максима Клименка – рятувальника пожежної частини, до Дня українського козацтва подарунок бійцям АТО - бензопила, Великодній «кошик» -100 пасок, 50 писанок, учениці 10 класу гімназії №20 на термінову операцію зібрані кошти); іменні подарунки та привітання до Дня українського козацтва; різдвяні «мішечки щастя».

В рамках швейцарсько-українського проекту « Громадянські компетентності в Україні» формуванню активної життєвої позиції підлітків, залученню їх до участі в громадському житті сприяє діяльність у закладі органу учнівського самоврядування «Місто дорослих дітей». У цьому навчальному році учнівське самоврядування взяло участь у 25 конкурсах різних рівнів національно - патріотичного та екологічного спрямування ( у порівнянні з 2016-2017 – 17). Мають перемогу в таких конкурсах: міська екологічна акція «Я люблю Херсон», міський конкурс на кращу екологічну сумку «Друге життя – сміття» - ІІ місце, міський конкурс на кращу інтерактивну рухову розминку - ІІ місце, міський конкурс «Я – шкільний лідер, за мною майбутнє» - ІІ місце, міський конкурс відеороликів «Безпечний інтернет – це наш вибір» - ІІ місце, міський літературний конкурс для дітей «Уся гордість учителя – в учнях» - І і ІІІ місця, міський конкурс відеороликів «У пошуках шкільного лідера» - ІІ місце, VІІ форум президентів учнівського самоврядування освітніх закладів міста Херсона «Шляхи удосконалення учнівського самоврядування - ІІІ місце, міський конкурс на краще журналістське розслідування «Один тиждень з життя учнівського парламенту». Шкільне самоврядування підтримує постійний зв’язок із шкільним міським парламентом. Це участь у міських парламентських іграх та в роботі комітетів міського парламенту. Інформація про шкільні події постійно розміщується на сайті Комишанської школи №26 та в блозі шкільного самоврядування «Місто дорослих дітей, на інших інтернет - ресурсах: Фейсбуці, Твітері. Протягом року надавалася соціальна допомога дітям пільгових категорій: діти позбавлені батьківського піклування - 6, діти-інваліди - 7, діти учасників АТО-12, діти внутрішньо переміщених осіб - 1, учні із сімей, які опинилися в СЖО-9. Всі діти пільгових категорій охоплені гарячим харчуванням, мали змогу отримати безкоштовні путівки на оздоровлення. Соціально-психологічним супроводом охоплено всіх учнів школи. З метою визначення рівня вихованості учнів та шляхів проведення відповідної корекційної роботи проведено моніторинг рівня вихованості учнів та складено таблицю узагальненої інформації. У школі постійно ведеться робота з виховання толерантного ставлення до людей та однокласників. Соціально-психологічною службою не виявлено учнів, які можуть бути схильними до правопорушень, цьому сприяв постійний контроль за пропусками занять, рейди-перевірки учнів вдома, які стоять на внутрішкільному обліку та опинилися в скрутних життєвих умовах (за рік відвідано 47 сімей та дітей), профілактичні заходи, які проводили психолог і класні керівники, залучення учнів до позакласної та гурткової роботи.

Школа співпрацює з кримінальною поліцією та службою у справах дітей щодо забезпечення всіх дітей навчанням, надання допомоги у разі потреби, ужиття заходів щодо запобігання вчиненню правопорушень дітьми.

За минулий рік проводилася кропітка робота всього колективу по профілактиці травматизму під час навчально-виховного процесу: проводилися інструктажі, тренінги, зустрічі з лікарями, працівниками ювенальної поліції. За вересень-грудень 2017 року та січень-червень 2018 року було травмовано у побуті 17 дітей; дорожньо-транспортний травматизм - 1. Аналіз даних свідчить про необхідність профілактичної роботи з питань безпеки у побуті із залученням батьків та профілактика дорожньо-транспортного травматизму. Охорона життя є пріоритетним напрямом у роботі закладу. У школі є сучасний медичний кабінет, який забезпечений усім необхідним для надання першої медичної допомоги. У квітні діти декретованого віку (2007, 2003, 2004 року народження) пройшли поглиблений медичний огляд. Згідно плану здійснюється щеплення дітей.

Колектив школи працює над створенням умов для успішного здійснення навчально-виховного процесу: у закладі атестовано 14 навчальних кабінетів і 2 майстерні. Всі кабінети комп’ютеризовані, підключені до мережі інтернет.

За 2017-2018 навчальний рік з 01.09.2017 по 01.08.2018 на ремонт і модернізацію матеріально-технічної бази закладу надано бюджетні кошти: на капітальний ремонт паркану - 389 413 грн., на будівельні матеріали для ремонтних робіт - 9981грн. 50 000 грн. - ремонт підлоги у інклюзивному класі, хореографічному залі та учительській. 12 000- придбана мийка для їдальні, модем для газової котельні -22 237грн.62 коп., ливнева система - 40000. За літній період зроблені косметичні ремонти у їдальні та класних кімнатах для початкової школи. За рахунок інклюзивної субвенції для дітей з особливими освітніми потребами придбано корекційне обладнання на суму 33941 грн. Всі товари надані як благодійна допомога оприбутковані на суму 33700 грн.

Виходячи з вищезазначеного, враховуючи всі аспекти реформування системи освіти, основними завданнями школи є:

  1. Організація нового освітнього середовища здатного забезпечити формування ключових компетентностей учнів в умовах Нової української школи.
  2. Створення відповідних умов інклюзивного навчання дітей і молоді, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку.
  3. Функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти.
  4. Виховання всебічно розвиненої, здатної до критичного мислення цілісної особистості, патріота з активною позицією.
  5. Розвиток мотивації вчителя до самовдосконалення, саморозвитку, пошуку, готовність до освітніх перетворень.
  6. Забезпечення оновлення, зміцнення матеріально-технічної бази закладу, а саме:
Перегляди: 875